Hallo Bezoeker

Gezondheids Informatie Punt

Samen werken aan gezondheid bij het GIP BiblioNova Sittard, Stein, Echt , Susteren en Beek. Iedereen met vragen over ziekte, gezondheid en gezondheidszorg kan gebruik maken van het GIP. U vindt er betrouwbare informatie in een uitgebreide en actuele collectie boeken en tijdschriften. Maar ook via internet, bijvoorbeeld kiesBeter.nl of via de ZW-cd, biedt het GIP informatie.

Gespecialiseerde medewerkers helpen u met zoeken naar informatie en beantwoorden uw vragen. Regelmatig vinden voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Deskundigen zijn dan aanwezig om een thema uitgebreid toe te lichten.

Het GIP werkt samen met organisaties die hun werkterrein hebben in de gezondheidszorg.
Voorbeelden hiervan zijn het Toon Hermans Huis, Orbis GGZ, de GGD en Thuishulpcentrale De Brug.

Beschikbare Links

http://www.kiesbeter.nl/

      Kies Beter

Gezondheidshulp Plus